Over het project

Wij zijn 1DYK. Een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties. De komende jaren werken we als 1DYK samen aan het verbeteren van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer. We combineren de dijkversterking waar mogelijk met het verbeteren van het landschap, de natuur en het gebied.

Werkgebied

plattegrond werkgebied

Op weg naar 1DYK, waar staan we?

In november 2021 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân de voorkeursoplossing voor de dijkverbetering vastgesteld. Dit zogenoemde voorkeursalternatief (VKA) vormt de basis voor het verder uitwerken van de plannen voor de dijkverbetering. De komende periode werken we het dijkontwerp samen met inwoners, bedrijven en organisaties verder uit. Het resultaat is een projectbesluit. De samenvatting van het voorkeursalternatief vind je hier.

Initiatieven en kansen in het gebied

In aanloop naar het opstellen van het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering hebben we verschillende initiatieven opgehaald om met het verbeteren van de dijk ook de natuur te versterken en het gebied te verrijken. De afgelopen periode hebben we alle initiatieven beoordeeld. Een aantal initiatieven is afgevallen. In het gebiedsdocument staan de initiatieven die we verder onderzoeken. Samen met betrokken inwoners en organisaties kijken we, hoe we die verder in kunnen vullen. En stellen we de vraag of en hoe zij betrokken willen zijn bij de uitwerking daarvan. Het gebiedsdocument lees je hier.

Kosten

De geschatte kosten voor het verbeteren van de veiligheid van de dijk zijn zo'n 300 miljoen euro. De versterking van ecologie en omgeving worden door andere programma’s betaald.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (externe website) (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen