Samen met Wetterskip FryslânJe kunt hier meedenken en meedoen met projecten van Wetterskip Fryslân. Denk mee!

Denk nu mee over...

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"5","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-link","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"243735"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Veilig

Dijken beschermen Fryslân tegen hoog water. Wij beheren dijken die ons tegen overstromingen beschermen. Ook controleren we kaden en oevers langs meren, kanalen en vaarten. Is het nodig, dan verbeteren we deze waterkeringen. We denken vooruit en anticiperen op bodemdaling en klimaatverandering. 

Voldoende

Wij zorgen voor voldoende water in meren, plassen, vaarten en sloten. We houden het water op peil in Fryslân en een deel van het het Groninger Westerkwartier. Dit doen we op verschillende manieren, maar vooral met peilbeheer: Samen met de boeren in de omgeving regelen we de waterstanden. In droge perioden houden we het water zo lang mogelijk vast. En in natte perioden voeren we het water zo snel mogelijk af.  

Schoon

Dagelijks ga je naar de wc, doe je de afwas en sta je onder de douche. Al dit afvalwater komt dan terecht in het riool. En dan? Wij zuiveren dit afvalwater op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Daarna wordt het teruggestort in het oppervlaktewater. En we zien erop toe dat anderen schoon water niet vies maken. We treden bijvoorbeeld op tegen illegale lozingen. 

 

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen