Planning

De komende periode gebruiken we om uit te zoeken welke kansen we mee kunnen nemen met het verbeteren van de dijk. Ook werken we het voorkeursalternatief van de dijk verder uit. Dit doen we in een aantal zogenoemde 'ontwerploops'. Dat betekent dat we in een aantal ronden in gesprek gaan met met de (belangen-) organisaties uit de dorpen en het gebied. Op basis van de gesprekken kijken we welke kansen we verder uit werken. Zo krijgen de ontwerpen van de dijkverbetering en het gebied steeds meer vorm. 

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen